Příloha obsahuje vyjádření České pediatrické společnosti k přípravku Imuregen, který byl schvalován jako preparát obohacující dětské přesnídávky Hamé. Z dokumentu je patrné, že Imuregen je možné podávat dětem od ukončeného 4. měsíce věku. Za pracovní skupinu pro dětskou gastroenterologii, hepatologii a výživu při České pediatrické společnosti JEP podepsal:

Prof. MUDr. Jiří Nevoral, CSc.

Dokument ke stažení