OCHRANNÝ NÁPOJ

imunPLUS

Zajištění bezpečnosti a zdraví pracujících a zvýšení jejich fyzické a duševní výkonnosti.

Potřeba vody v lidském těle

Základní denní potřeba tekutin se v běžných podmínkách bez nadměrné tělesné aktivity pohybuje kolem 2,5 až 3 l. Při práci v horkých provozech stoupá.

Význam pitného režimu

Vysoké ztráty potu při fyzické, ale i psychické, práci musí být nahrazovány dostatečným přívodem tekutin obsahujícím vodu, některé látky organického původu a ionty minerálních látek. Dehydratace organismu, jež se projeví poklesem hmotnosti těla o 2%, znamená pokles vytrvalostní výkonnosti o 20%. Při poklesu hmotnosti těla o 4% v důsledku dehydratace již dochází k trvalému poškození organismu.

ochranné nápoje IMUN PLUS

Ochranné nápoje slouží jako náhrada tekutin, minerálních látek a cukrů při tělesné zátěži.

IMUN PLUS

zelený čaj a citron

IMUN PLUS

MALINA A GREP

IMUN PLUS

POMERANČ A CITRON

IMUN PLUS

černý rybíz

IMUN PLUS

TROPICKÉ OVOCE

NEZÁVAZNÁ OBJEDNÁVKA? NAPIŠTĚ NÁM

REFERENCE

Ammann Czech Republic a.s.
ATAS elektromotory Náchod a.s.
BUZULUK a.s.
Dätwyler Sealing Technologies CZ s.r.o.
DEVRO s.r.o.
Dopravní podnik hl.m.Prahy, a.s.
DOOSAN ŠKODA POWER s.r.o.

GLAVERBEL Czech
McBride Czech, a.s.
Ostroj a.s.
SICO RUBENA s.r.o.
Tonak, a.s.
Vodárenská akciová společnost, a.s.

Prostředek na ochranu zdraví

Výrobky imunPLUS jsou suplementovány (obohaceny) preparátem IMUREGEN, který má prokazatelné (klinicky i preklinicky ověřené) kladné účinky na lidské zdraví a pomáhá chránit organismus před virovými, bakteriálními a civilizačními chorobami. Jde o nový typ prostředku na ochranu zdraví – ochranného nápoje (POZ-ON). Produkty imunPLUS odpovídají začlenění dle kategorizace prací na pracovištích a jsou schváleny Státním zdravotním ústavem. Splňují i podmínky pro jednotlivé členění podle fyzické, psychické a zrakové zátěže.

fa-

zajištění komplexního pitného režimu pro pracující

fa-

zajištění ochranných nápojů tam, kde to legislativa ukládá

fa-

zvýšení jak tělesné, tak i duševní výkonnosti pracujících

fa-

snížení nemocnosti pracujících

fa-

legislativní a odborná podpora zaměstnavateli

fa-

daňově nákladová položka

Proč je důležité dodržovat Pitný režim

O důležitosti pití vody pro lidský organismus se napsalo již mnoho knih a vyjadřuje ho i známé latinské přísloví : „Bez vody není života“.

Potřeba vody v lidském těle

O pitném režimu a nutnosti dodávat tělu ztracené tekutiny se zpravidla hovoří v souvislosti s profesionální zátěží. Někdy si dostatečně neuvědomujeme, že pitný režim je důležitý i v každodenním životě nás všech. Základní denní potřeba tekutin se v běžných podmínkách bez nadměrné tělesné aktivity pohybuje kolem 2,5 až 3 l. Při práci v horkých provozech samozřejmě stoupá. Normální výměna vody v lidském organismu znamená, že přísun a výdej jsou v rovnováze. Je to tzv. vyrovnaná bilance tekutin. Potřeba tekutin se však výrazně mění v závislosti na změnách některých vnějších faktorů.

Význam pitného režimu

Práce duševní či tělesná je zdrojem tepla, které musí být odvedeno do prostředí. Organismus se o to snaží zapojením svých termoregulačních mechanismů. Hlavním prostředkem fyzikální termoregulace je pocení. Pot je tekutina obsahující vodu, některé látky organického původu a ionty minerálních látek. Vysoké ztráty potu při fyzické práci musí být nahrazovány dostatečným přívodem tekutin. Obecně platí, že člověk s kvalitním pitným režimem – stejně jako dobře trénovaný sportovec adaptovaný na náročnou fyzickou zátěž – bývá dobře adaptován na práci v teple.

Fyziologické následky

fyzické zátěže spojené se ztrátou tekutin

V průběhu fyzicky náročného výkonu, který je zpočátku spojen se zvýšenou ztrátou tekutin, dochází postupně k omezení tvorby potu. Tím stoupá tělesná teplota a organismus se přehřívá. Pokud nejsou ztracené tekutiny průběžně nahrazovány, dochází ke snížení objemu krve, klesá srdeční výkon, snižuje se průtok krve ledvinami a játry. Negativně je ovlivněna i činnost centrální nervové soustavy. Vnějším projevem dehydratace organismu a přehřátí mohou být bolesti hlavy, ztráta orientace, nekoordinované chování, pokles pracovního výkonu a jeho kvality. Nebezpečí nastává už při teplotách prostředí nad 28°C, vyslovené riziko je při teplotách 36°C a vyšších.

Lze vodou nahradit ztrátu tekutin při tělesné zátěži?

Dle Ministerstva zdravotnictví: „Pitnou vodu nelze pokládat za rovnocennou náhradu ochranného nápoje“.

Množství požitého nápoje v průměru za hodinu

Požitý nápoj nikdy nemůže nahradit ztracené tekutiny ihned a v plném rozsahu. Při vysoké zátěži mohou ztráty tekutin dosáhnout až 1,5 l za hodinu, zatímco objem podané tekutiny během jedné hodiny může být maximálně 0,6 až 0,8 litru (kapacita žaludku).

Teplota nápoje

Lépe se vstřebávají chladnější tekutiny. V létě se doporučuje teplota nápoje kolem 16°C, v zimě 20-25°C. Teplota nápoje by se nikdy neměla pohybovat kolem nuly. Příliš chladný nápoj způsobí výrazné překrvení ústní dutiny a hltanu s následným zvýrazněním pocitu žízně.

Chuťové vlastnosti

Chuťové vlastnosti jsou velmi důležité. Záleží na nich ochota nápoje přijímat, přispívají k jejich lepšímu vstřebávání.

Ochranný nápoj

Dle § 4, 7 a 8 Nařízení vlády č. 361/2007 Sb. je určeno, kdy je zaměstnavatel povinen poskytnout zaměstnancům ochranný nápoj. Tyto výrobky jsou oficiálně schváleným ochranným nápojem.

Osobní ochranný prostředek

Dle schválení SZÚ (Státní zdravotní ústav) jsou nápoje imunPLUS vhodné pro zajištění ochrany zdraví zaměstnanců pro následující zátěžové faktory: Fyzická zátěž, Psychická zátěž, Zraková zátěž a Sluchová zátěž. Pro některé rizikové faktory neexistuje v současnosti vhodnější prostředek na ochranu zdraví – ON a pro některé je jasně nejekonomičtější (potvrzeno SZÚ včetně doporučeného množství ON za pracovní směnu pro kategorie 1-4).

Snížení nemocnosti a zvýšení výkonnosti

Cílem výrobků imunPLUS je nejen doplnění ztrát tekutin u profesí fyzicky náročných, ale i posílení imunity zaměstnanců všech kategorií. Klinické a preklinické testy, kterými prošel přípravek IMUREGEN, (základní účinná složka imunPLUS) na mnoha výzkumných pracovištích a při praktických pokusech, jasně prokazují jeho kladný vliv na imunitní odezvu organismu, na zvýšení výkonnosti a výrazné snížení reálné nemocnosti. Proto byly tyto ON schváleny hlavním hygienikem ČR jako přípravky působící v zájmu veřejného zdraví.

Nákladová položka

Dle Zákona o dani z příjmu č. 586/1992 Sb. v platném znění jsou výdaje (náklady) vynaložené na dosažení, zajištění a udržení příjmů též výdaje, vynaložené na bezpečnost a ochranu zdraví při práci a hygienické vybavení pracovišť. Ochranné nápoje imunPLUS jsou daňově uznatelným nákladem. Podmínkou pro bezproblémové uznání POZ-ON jako nákladové položky je jeho zařazení do kolektivní smlouvy nebo vnitřního předpisu podniku a definování maximálního uznatelného množství POZ-ON pro každého zaměstnance – viz schválení SZÚ.

Šumivé tablety imunPLUS a sirupy IMU

Optimální řešení nabízí nápoje obohacené preparátem IMUREGEN (šumivé tablety imunPLUS a sirupy IMU), které patří k moderním přípravkům vyrobených na čistě přírodní bázi a neobsahují alkohol ani žádné anorganické chemické látky.

Přípravky imunPLUS:

  1. jsou jedním z nejúčinnějších přípravků v boji proti chřipkovým onemocněním;
  2. nabízí nový přístup k řešení boje proti virovým nemocím;
  3. využívají aplikace vysoce účinných látek (vybraných aminokyselin, nukleotidů a jiných  esenciálních látek), které organismus využívá při sestavení strategického zesílení imunity;
  4. přispívají ke snížení chronické únavy;
  5. působí na odstranění pocitů slabostí a depresí;
  6. napomáhají hojení a regeneraci;
  7. blahodárně působí na zažívací trakt, ledviny a játra;
  8. vstřebávají se v trávicí soustavě aktivní a přirozenou formou;
  9. jsou vhodné i pro diabetiky, lze je užívat časově neomezenou dobu bez nebezpečí návyku nebo negativních vlivů.

Důležité složky – Nukleotidy:

Dietární nukleotidy jsou dávány do vztahu k budování normální imunitní odpovědi. Ukazuje se, že nukleotidy se mohou podílet na řadě biologických funkcí, tvoří základy genetických informací (DNA, RNA), slouží jako energetická zásoba a zprostředkovávají hormonální působení (cAMP).

Důležité složky – Aminokyseliny:

Je uváděn zejména významný efekt na reparaci protilátkové i buněčné imunitní odpovědi.

Důležité složky – Železo:

Železo působí přímým mechanizmem na imunitní odpověď, protože železem saturovaný transferin má významné protivirové působení. Nukleotidy pak dále akcelerují vstřebávání železa v lidském organizmu a efekt umocňují.