Základním cílem testování Imuregenu bylo prokázat zvýšení biologické aktivity organismu. Imuregen byl podáván jako suportivní terapie u 156 pacientů s maligních nádorovým onemocněním, po jejich kausální léčbě. Dále u 12-ti nemocných s opakujícími se virósami s parciální ztrátou imunity.

Účinek Imuregenu byl hodnocen u 15-ti různých nádorových lokalizací podle komplexní či parciální remise a doby jejího trvání podle Karnoffského indexu. „>Zvláště u nádorů mléčné žlázy, vaječníků , trávícího traktu a rekta došlo u cca 85% testovaných osob ke kompletní či parciální remisi a k normalizaci indexu malignity. U případů infaustních bylo zaznamenáno delší přežívání, jako významný další přínos se projevilo výrazné snížení až vymizení bolesti, a tím podstatné omezení podávání obecně toxických utišujících prostředků. Osmileté sledování prokázalo, že se Imuregen osvědčil pro dlouhodobé terapeutické pokrytí nemocných po ukončení protokolární terapie, kdy se zpravidla považuje maligní proces za eradikovaný, aniž byly odstraněny příčiny dříve vzniklého onemocnění.

U pacientů s často opakovanými virózami po aplikaci přípravku došlo k podstatnému snížení jejich četnosti a to zvýšením imunitní odpovědi organismu, jak bylo laboratorně verifikováno. Z těchto dlouhodobých preklinických aplikací lze konstatovat, že podávání přípravku prokazuje zlepšení biologické aktivity organismu. Nespornou výhodou dlouhodobé aplikace Imuregenu je jak s hlediska psychického tak léčebně preventivního pro pacienta jeho dobrá snášenlivost, netoxičnost, imunomodulační účinnost a regenerační vlastnosti spojené se zlepšením kondice pacienta.

Dr. Karel Černý

Odd.experimentální onkologie

Výzkumné pracoviště VŠCHT

Dokument ke stažení